12 กรกฎาคม 2562 เปลี่ยนเศษอาหารเป็นพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1613350

ทุกวันนี้เราต่างรู้ว่าขยะพลาสติกนั้นย่อยสลายยาก หากเผาก็ก่อมลภาวะทางอากาศ แต่นักวิจัยก็คิดค้นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ขึ้นมา ซึ่งพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ เพราะผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติอย่างพืช ทำให้เชื่อกันว่าหากเปลี่ยนมาใช้พลาสติกชีวภาพ ก็จะช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมตามมานั่นเอง ล่าสุดนักวิจัยจากภาควิชาเคมีและวิศวกรรมกระบวนการของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง เผยถึงวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ นั่นคือการเปลี่ยนเศษขยะจากอาหารให้กลายเป็นส่วนประกอบทางเคมีที่มีคุณค่านำมาใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพได้ เป้าหมายก็คือสกัดส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญ 3 ประเภท รวมถึงกรดพอลิแลคติคแอซิด (polylactic acid- PLA) และสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ชื่อ 5-HMF ซึ่งได้จากเศษขยะอาหาร สิ่งเหล่านี้จะนำไปใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การเปลี่ยนเศษขยะอาหารให้เป็นพลาสติกชีวภาพจะช่วยให้เกิดประโยชน์ 2 ประการคือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดปริมาณการฝังกลบพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้เช่นกัน.